نحوه صحیح ساختار url

فرید سمیع نژاد

3 ماه پیش

کدم url صحیح تر است؟ پایه اول/دبستان/کمک درسی/کتاب/دامنه کتاب های پایه اول دبستان/کتاب های کمک درسی/کتاب/دامنه کتاب های پایه اول دبستان/کتاب های کمک درسی/کتاب/فروشگاه/دامنه

2
فرید سمیع نژاد

پایه اول/دبستان/کمک درسی/کتاب/دامنه**********

کتاب های پایه اول دبستان/کتاب های کمک درسی/کتاب/دامنه************

کتاب های پایه اول دبستان/کتاب های کمک درسی/کتاب/فروشگاه/دامنه


نیلوفر متین

سلام

بهترین گزینه بنظرم 

پایه اول/دبستان/کمک درسی/کتاب/دامنه**********

میتونه باشه

بقیه گزینه ها کتاب هی تکرار میشه که بهتره نباشه

 


برای ثبت پاسخ در سایت عضو و یا وارد شوید