آزمایشگاه سئو

دوره دهم سئولب

سئولب یه آزمایشگاهه که توی اون میتونی هر چیزی که فکر میکنی میتونه تو سئو موثر باشه یا نباشه رو آزمایش کنی!

فقط 9 نفر میتونن وارد سئولب بشن!

ورود به سئولب قوانین و مراحل خاص خودش رو داره

نکاتی وجود داره که لازمه پیش از تصمیم‌گیری برای شرکت در این رقابت بدونی

باید سئو بدونی

اینجا یک دوره آموزش سئو نیست و برای ورود به اون لازمه که سئو بلد باشی. پس سئو آموزش داده نمیشه و پس زمینه و دانش سئو رو باید از قبل کسب کرده باشی.

باید تو مصاحبه قبول شی

تو دورههای قبلی افراد زیادی شرکت کردن که انتخاب از بینشون برای ما واقعا سخت بوده و گاها مجبور شدیم پا رو دلمون بذاریم و از رو منطق مطلق تصمیم بگیریم. پس دلیل واضح و مشخصی برای شرکت تو این دوره داشته باش که به ما هم در انتخاب بهتر خودت کمک کنی.

باید انگیزه داشته باشی

داشتن انگیزه و هدف میتونه بهت کمک کنه. داشتن توانمندی های دیگه در کنار سئو مزیت به حساب میاد تا اگه قبول شدی و تیم تشکیل دادی بتونی کارت رو سریعتر و بهتر پیش ببری.

ظرفیت سئولب تکمیل شده است. اما همچنان برای دوره بعد فرصت باقی است